KLACHTENREGELING

Wanneer u ontevreden bent en hierover een opmerking wilt maken of een klacht wilt uiten, dan kunt u dat in eerste instantie het best doen bij de tandarts die u behandeld heeft. Vaak leidt dit al tot een oplossing.
Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u gebruik maken van een onpartijdige klachtenregeling.

Tandheelkundig Centrum Moergestel volgt de klachtenregeling zoals die is opgesteld door de beroepsorganisatie KNMT. Deze regeling kunt u vinden op www.knmt.nl